Sławomir Dorocki https://orcid.org/00000-0001-6083-0346 , Mariusz Cembruch-Nowakowski https://orcid.org/0000-0001- 8443-9915

© S. Dorocki , M. Cembruch-Nowakowski. Article available under the CC BY-SA 4.0 licence

ARTICLE

(English) PDF

ABSTRACT

The aim of the paper is to present an analysis of the use of statistical methods and tools in scientific articles related to socio-economic geography and spatial management published in the years 2012–2021. In order to evaluate the intensity and diversity of this phenomenon, a query was carried out using the Web of Sciences electronic academic information database. A preliminary literature search led to the decision to focus on papers published in three selected journals relating to social geography (Geoforum), economic geography (Applied Geography) and spatial management (Landscape and Urban Planning). The paper analyses the variety of the statistical tools used in the studies presented in the aforementioned journals. The frequency and type of the applied statistical methods, computer software and computing tools is correlated with the specificity of the research area.

KEYWORDS

socio-economic geography, statistical methods, computer software, electronic academic information database

REFERENCES

Agresti, A., (2009). Statistical methods for the social sciences, Vol. 207. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Burt, J. E., Barber, G. M. and Rigby, D. L., (2009). Elementary statistics for geographers. Guilford Press.

Czapliński, P., (2008). Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, pp. 46–52.

Czyż T., Ratajczak W., (1986). Mathematical methods in economic geography. Concepts and Methods in Geography, 1, pp. 99–126.

Czyż, T., (2016). Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (34), pp. 9–19.

Czyż, T., Chojnicki, Z., (2019). Rola poznańskiego ośrodka geograficznego w implementacji metod i modeli matematycznych w geografii społecznoekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, (45), pp. 9–21.

Dorocki, S., Jenner, B., (2016). Recepta na nienormalność rozkładu i współzależność obserwacji z wykorzystaniem testów randomizacyjnych i testu Mantela – na przykładzie rozmieszczenia zasobów ludzkich w regionach Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(2), pp. 186–197. https://doi.org/10.24917/20801653.302.12.

Fleszar, M., (1962). Zarys historii geografii ekonomicznej w Polsce do 1939 r. Warszawa. Wydawnictwa Geologiczne.

Haining, R. P., Haining, R., (2003). Spatial data analysis: theory and practice. Cambridge university press.

Hanushek, E. A., Jackson, J. E., (2013). Statistical methods for social scientists. Academic Press.

Hauke J., (2021). Metody statystyczne w geografii społeczno-ekonomicznej: szkic historyczny oraz ograniczenia i korzyści stosowania w dobie cyfryzacji. Czasopismo Geograficzne, 92(1), 73–93. https://doi.org/10.12657/czageo-92-04.

Huntington, E., (1927). The quantitative phases of human geography. The Scientific Monthly, 25(4), pp. 289–305.

Jażdżewska, I., (2021). Od nauk geograficznych w kierunku nauki o geoinformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jędrzejczyk, D., (2000). Mathematical Method of Analysing Forms of the Rural Settlements of Benon Janowski. Miscellanea Geographica, Regional Studies on Development, 9(1), pp. 159–164.

Kitchin, R., (2013). Big data and human geography: Opportunities, challenges and risks. Dialogues in human geography, 3(3), pp. 262–267.

Runge, J., (2006). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej–element metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Schabenberger, O., Gotway, C. A., (2017). Statistical methods for spatial data analysis. CRC press.

Stryjakiewicz T., (2003). Nowe interpretacje starych wskaźników w geografii społecznoekonomicznej. [W:] H. Rogacki (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 135–142.

Wallis, B. C., (1912). The Use of Formula in Quantitative Geography. Geographical Journal, pp. 175–178.

Back to top
© 2019–2024 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0